Akce a výpravySkautStezka (Biblická stezka)

Proč jsme změnili název Biblické stezky na Stezku?

By 5. 3. 2024 No Comments

zdroj fotografie: archiv DU, text neprošel jazykovou korekturou

Změna názvu neznamená, že akce bude bez Bible

Milí příznivci Biblické stezky,

dovolte nám začít trochou historie. Když Biblická stezka vznikla, byla závodem především pro děti z dorostů v Církvi bratrské. Nebyl v ní vnímán záměr evangelizační akce. Byla to doba, kdy tento záměr plnily akce jiné, doba kdy po komunistické represi byli lidé otevření všemu dříve zakázanému. Biblická stezka byla vždy otevřená i pro jiné církve, ale dnes je této spolupráci otevřena ještě více. A protože to byl hodně studijní závod, zalíbení v ní našly především děti, které se rády učily.

Jak šel čas a doba se měnila a mění, mění se také společnost a její nálada, mění se myšlení dětí, mění se řada věcí. Biblická stezka dospěla do chvíle, kdy dnešní generace dětí jsou děti prvních účastníků. Přes tyto změny se tým tvůrců, kterým o Biblickou stezku šlo a jde, shodl, že je to dobrá akce a tudíž by bylo velice škoda, kdyby zanikla, jak se to přirozeně děje se spoustou věcí, akcí, výrobků, postojů, které byly ve své době dobré, ale zastaraly a novým dobám už nevyhovují. Proto se tito lidé rozhodli závod postupně aktualizovat a přizpůsobit cílovým skupinám nejen v dnešních dnech, ale zkusit zajistit její udržitelnost i pro budoucnost. Při aktualizaci postupně nastalo a nastává několik okruhů změn:

Změna č. 1: Směr, kterým bychom se rádi ubírali

Chceme podporovat vedoucí v klubech/oddílech, aby žili zodpovědný život v lásce vůči Bohu, lidem i sobě. Vlastní výchovný systém je popsán na straně 14 v příručce Kompas (novinka ze září 2023).

DU řadu let k výchově vedoucích využívá rozmanité nástroje, především akce (např. Biblická stezka) a kurzy (např. Rádcovská). Od roku 2021 podporuje osobní doprovázení (např. mentoring), organizuje nový kurz pro vedoucí od 18 let zvaný Vedoucák.

Už dlouhou dobu vnímáme, že vedoucí by velice ocenili materiály na schůzky. Jednou z cesta k materiálům je rešerše existujících materiálů a jejich sdílení. O to se snažíme na webu v sekci Materiály a hry. Druhou možností bylo využít zavedenou Biblickou stezku a propojit ji s kvalitním nástrojem „Skautskou stezkou“, která přišla do DU se vznikem skautských oddílů. Vznikl čtyřletý cyklus s 80 tématy na 80 schůzek. Ke každému tématu jsou navržena biblická poselství, aktivity pro děti atd. Každé téma je doprovázeno tématickým pracovním listem pro děti. K biblickým příběhům se připravují kreativní čtecí plány nebo plány do aplikace YouVersion na mobilu.

Změna č. 2: Cílová skupina: Dnešní děti a nejen ty studijně založené

Jelikož dnešní děti jsou jiné, než děti před více jak dvaceti lety, přizpůsobuje se jim obsah, aby bylo pro ně učení o Bibli lákavé a aby získaly i nějaké užitečné vědomosti a praktické dovednosti do života. Obsah se přizpůsobuje také těm, kteří nejsou příliš studijně založení a v minulosti je z tohoto důvodu Biblická stezka příliš nelákala. Děti se obecně učí méně věcí. Když už se učí, mají nejraději zábavnější formy (např. hry, aktivity, interaktivní studijní materiály…).

Změny č. 3: Nová cílová skupina: Ekumena

Jelikož je Biblická stezka pozitivně přijímána mezi ostatními církvemi, vyvstala myšlenka ještě více podpořit spolupráci mezi denominacemi. A tak některé změny začaly směřovat k tomu, aby se dala akce použít nejen pro děti z Církve bratrské, ale byla i pro ty z jiných denominací a Biblická stezka se mohla stát akcí ekumenickou.

Změny č. 4: Nová cílová skupina: Lidé mimo církev

Jelikož hlavním posláním křesťanů tady na zemi je zvěstování Božího slova, chceme i my být Pánu Bohu k dispozici, a tak některé změny začaly směřovat k tomu, aby akce byla dostupná i nevěřícím a Pán Bůh si tak Biblickou stezku mohl použít jako svůj další nástroj pro záchranu dětí, potažmo jejich rodičů.

Tak se začala Biblická stezka přetvářet do dnešní podoby. Protože se v náplni akce objevily další témata a ubylo otázek zaměřených jen na Bibli, začala být Biblická stezka nejen biblická, a tak název úplně neodpovídá obsahu. Nevěřící děti a jejich rodiče, kteří jsou jednou z nových cílových skupin, si pod slovy biblická, křesťan, církev… obvykle představují věci od křížových výprav až po to, že celá akce je jen o naučení se biblických pasáží, což tak není. Rozhodli jsme se tedy ubrat z názvu slovo “Biblická”.

Vězte, že se tímto krokem neubírá ze Stezky nic, co patří Pánu Bohu. Ten je vždy pro celý tvůrčí tým tím prvním a posledním a vším mezitím. Hledání Boží vůle pro Stezku je pro nás tím nejdůležitějším v naší celoroční práci, protože bez Pána Boha by to nemělo smysl dělat. Jádro Stezky je a bude stejné.

I když slovo “Biblická” v názvu závodu nebude, vždy dbáme a budeme dbát na to, aby všichni, tedy i nevěřící, věděli, kdo je v celé akci ten nejdůležitější. Rozhodně se tímto krokem Pána Boha nesnažíme zamlčet, ale naopak přiblížit ho více dětem.

 

Věříme, že kdyby náš tento krok byl špatným směrem, Pán Bůh nás při našem neustálém dlouhodobém dotazování zastaví…

Neudělal to, naopak. Tak tedy … dovolte, abychom vám představili nový název, který se bude používat pro tuto skvělou akci od 28. ročníku  – prostě a jednoduše: Stezka.

organizační a programový tým Stezky

Web Stezky